کرامت اله زیاری

کرامت اله زیاری،

استاد
  • مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم جغرافیای
  • رئیس دانشکده جغرافیا
  • رئیس دانشکده جغرافیا
  • مدیر گروه جغرافیا پردیس کیش دانشگاه تهران
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02188671817
Scopus
  • 58 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 732 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.