کرامت اله زیاری

کرامت اله زیاری،

استاد
  • رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
  • مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم جغرافیای
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده فنی فومن / دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02188671817
اتاق : -
Scopus
  • 39 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 405 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

  • مدیر گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران 1396←1397
  • سردبیری مجله پژوهش های جغرافیای انسانی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

پسا دکتری ، کالج معماری شهرسازی دانشگاه هریوت وات انگلستان ، تخصص:برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای

1378 ← 1379

دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس ، برنامه ریزی شهری

1370 ← 1374

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، برنامه ریزی شهری

1367 ← 1369

کارشناسی ، دانشسرای عالی سابق یزد ، لیسانس جغرافیا

1360 ← 1364

دیپلم ، دبیرستان بو اسحق کازرون ، دیپلم ریاضی

1349 ← 1350

فعالیت های علمی