کرامت اله زیاری

کرامت اله زیاری

مرتبه علمی : استاد
 • مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم جغرافیای
 • رئیس دانشکده جغرافیا
 • رئیس دانشکده جغرافیا
 • مدیر گروه جغرافیا پردیس کیش دانشگاه تهران
 • عضویت کارگروه جذب دانشکده گردشگری
 • مدیر رشته جغرافیا پردیس بین المللی کاسپین
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02188671817
Scopus
 • 97 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 943 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

 • مدیر رشته جغرافیا پردیس بین المللی کاسپین 1402←…
 • عضویت کارگروه جذب دانشکده گردشگری 1401←1403
 • رئیس دانشکده جغرافیا 1400←1403
 • رئیس دانشکده جغرافیا 1400←…
 • مدیر گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران 1396←1397
 • سردبیری مجله پژوهش های جغرافیای انسانی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Postdoctoral ، دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم وصنعت ، مهندسی شهرسازی

1399 ← 1400

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1369 ← 1374

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، جغرافیای شهری

1367 ← 1369

B.S ، دانشسرای عالی سابق یزد ، لیسانس جغرافیا

1358 ← 1364

دیپلم ، دبیرستان بو اسحق کازرون ، دیپلم ریاضی

1347 ← 1350

کلمات کلیدی