کرامت اله زیاری

کرامت اله زیاری

مرتبه علمی : استاد
  • مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم جغرافیای
  • رئیس دانشکده جغرافیا
  • رئیس دانشکده جغرافیا
  • مدیر گروه جغرافیا پردیس کیش دانشگاه تهران
  • عضویت کارگروه جذب دانشکده گردشگری
  • مدیر رشته جغرافیا پردیس بین المللی کاسپین
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02188671817
Scopus
  • 93 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 879 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.