حسین منصوریان

حسین منصوریان،

استادیار
  • ، مسئول روابط عمومی دانشکده جغرافیا
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 61113682
اتاق : 407
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 33 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 184 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

پروفایل

  • ، مسئول روابط عمومی دانشکده جغرافیا 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1389 ← 1393

M.Sc ، شهید بهشتی ، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

1386 ← 1389

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای انسانی

1383 ← 1386

فعالیت های علمی