کارو لوکس

کارو لوکس،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
Scopus
  • 8558 ارجاعات
  • 39 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

پایان نامه ها و رساله ها