کارو لوکس

کارو لوکس،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 7763 ارجاعات
  • 39 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.