کارو لوکس

کارو لوکس(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
Scopus
  • 10381 ارجاعات
  • 42 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

افتخارات