مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | کنترل
شماره تماس : 82084221
اتاق : 2-734
Scopus
  • 2122 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷
Google Scholar
  • 3042 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی