کارو لوکس

کارو لوکس،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
Scopus
  • 8686 ارجاعات
  • 39 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، , University of California, Berkeley ، مهندسی کامپیوتر

… ←

کارشناسی ارشد ، Tehran University ، مهندسی برق

… ←

فعالیت های علمی