کارو لوکس

کارو لوکس،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 7679 ارجاعات
  • 39 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، , University of California, Berkeley ، مهندسی کامپیوتر

1973 ← 1976

کارشناسی ارشد ، Tehran University ، مهندسی برق

1107 ← 1973

فعالیت های علمی