کارو لوکس

کارو لوکس،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
Scopus
  • 9987 ارجاعات
  • 41 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، Tehran University ، مهندسی برق

… ←

Ph.D ، , University of California, Berkeley ، مهندسی کامپیوتر

… ←

کلمات کلیدی