کارو لوکس

کارو لوکس،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 8234 ارجاعات
  • 39 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، Tehran University ، مهندسی برق

… ←

دکتری ، , University of California, Berkeley ، مهندسی کامپیوتر

… ←

فعالیت های علمی