اعضای هیات علمی

کارو لوکس

کارو لوکس،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
Scopus
  • 9241 ارجاعات
  • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، Tehran University ، مهندسی برق

… ←

Ph.D ، , University of California, Berkeley ، مهندسی کامپیوتر

… ←

کلمات کلیدی