داتیس خواجه ئیان

داتیس خواجه ئیان،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117657
اتاق : ساختمان جنوبی، ضلع غربی، راهروی پایین، اتاق 140
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 91 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 571 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

پایان نامه ها و رساله ها