داتیس خواجه ئیان

داتیس خواجه ئیان

مرتبه علمی : دانشیار
  • مشاور رئیس دانشکدگان در امور بین الملل
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 374 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1489 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • مشاور رئیس دانشکدگان در امور بین الملل 1402←1404
  • معاون اداره کل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین‌الملل 1400←1400
  • مشاور امور بازاریابی بین‌المللی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1398←1398
  • عضویت در شورای سردبیری دانشکده 1396←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Postdoctoral ، دانشگاه آلبورگ دانمارک ، کارآفرینی رسانه‌ای

1392 ← 1393

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت رسانه

1387 ← 1391

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت کارآفرینی، گرایش کسب و کار جدید

1385 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، مدیریت بازرگانی

1375 ← 1379

کلمات کلیدی