طاهر روشندل اربطانی

طاهر روشندل اربطانی،

استاد
 • عضو کارگروه فرهنگ، ارتباطات و رسانه شورای تحول علوم انسانی
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان کشور
دانشکده مدیریت
مدیریت رسانه
شماره تماس : 02161117725
Scopus
 • 8 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
 • 302 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان کشور 1396←…
 • معاون آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی- رفتاری دانشگاه تهران 1395←1396
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1395←1396
 • نماینده اساتید در کمیته ارزیابی کیفی نشریات کشور 1394←1395
 • عضو کارگروه فرهنگ، ارتباطات و رسانه شورای تحول علوم انسانی 1394←…
 • مدیر بخش مدیریت رسانه دانشگاه تهران 1393←1397
 • عضو وابسته پردیس فارابی دانشگاه 1392←1394
 • معاون اجرایی- دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1389←1392
 • نماینده تام الاختیار دانشکده مدیریت در پردیس بین المللی ارس 1389←1397
 • معاون اداری-مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1388←1389

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت رسانه

1382 ← 1386

M.S ، تهران ، مدیریت دولتی

1379 ← 1381

کارشناسی ، تهران ، مدیریت دولتی

1376 ← 1379

فعالیت های علمی