آرا تومانیان

آرا تومانیان،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 02161113536
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 77 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال