میثم ارگانی

میثم ارگانی،

استادیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 02161113682
اتاق : 407
Google Scholar
  • 415 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشکده فنی - دانشگاه تهران ، مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور

… ← 1385

دکتری ، دانشگاه لاوال ، ژئوماتیک - سیستم های اطلاعات جغرافیایی

… ← 1393

کارشناسی ، دانشکده فنی - دانشگاه تهران ، مهندسی عمران - نقشه برداری

… ← 1382

فعالیت های علمی