میثم ارگانی

میثم ارگانی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 02161113682
اتاق : 407
Scopus
  • 607 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 638 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشکده فنی - دانشگاه تهران ، مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور

… ← 1385

Ph.D ، دانشگاه لاوال ، ژئوماتیک - سیستم های اطلاعات جغرافیایی

… ← 1393

کارشناسی ، دانشکده فنی - دانشگاه تهران ، مهندسی عمران - نقشه برداری

… ← 1382

کلمات کلیدی