محمدرضا جلوخانی نیارکی

محمدرضا جلوخانی نیارکی،

دانشیار
  • ، عضو کمیته تخصصی نشانی استاندارد مکانی ملی (GNAF)
  • ، معاون اداری مالی دانشکده جغرافیا
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 319 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

پروفایل

  • ، مشاور استانداری قزوین 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه وسترن آنتاریو، لندن، کانادا ، سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)

1388 ← 1392

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، مهندسی عمران (نقشه برداری) - سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)

1385 ← 1387

فعالیت های علمی