علی درویشی بلورانی

علی درویشی بلورانی،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 618 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 1380 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی