مجید کیاورز مقدم

مجید کیاورز مقدم،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : 61113540
اتاق : 409
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 345 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-نقشه برداری-سنجش از دور

1386 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، مهندسی عمران-نقشه برداری-سنجش از دور

1383 ←

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-نقشه برداری

1376 ←

فعالیت های علمی