علی خنجری

علی خنجری

مرتبه علمی : دانشیار
  • مشارکت در تدوین استاندارد ملی سوسیس و کالباس
Scopus
  • 1041 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1966 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

  • مشارکت در تدوین استاندارد ملی سوسیس و کالباس 1400←…
  • سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده دامپزشکی 1394←1395
  • سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده دامپزشکی 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بهداشت مواد غذایی

1386 ←

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1380 ←

کلمات کلیدی