عباس قنبری باغستان

عباس قنبری باغستان،

استادیار
 • تاسیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه یو.پی.ام (UPM) مالزی
 • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • راه اندازی رشته فوق لیسانس و دکتری زبان فارسی در دانشگاه یو.پی.ام (UPM) مالزی
 • مشاور بین الملل ریاست پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی (ISC)
 • دبیر کارگروه "اجتماعی، فرهنگی و رسانه" هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها(گزارش ملی))
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
 • 75 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
Google Scholar
 • 271 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال