عباس قنبری باغستان

عباس قنبری باغستان،

استادیار
 • تاسیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه یو.پی.ام (UPM) مالزی
 • راه اندازی رشته فوق لیسانس و دکتری زبان فارسی در دانشگاه یو.پی.ام (UPM) مالزی
 • دبیر کارگروه "اجتماعی، فرهنگی و رسانه" هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها(گزارش ملی))
 • عضو کمیته ارتباطات اتحادیه دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه (AuAP)
 • مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران
دانشکده علوم اجتماعی
Scopus
 • 88 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 323 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال