عباس قنبری باغستان

عباس قنبری باغستان،

استادیار
  • تاسیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه یو.پی.ام (UPM) مالزی
  • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • راه اندازی رشته فوق لیسانس و دکتری زبان فارسی در دانشگاه یو.پی.ام (UPM) مالزی
  • مشاور بین الملل ریاست پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی (ISC)
  • دبیر کارگروه "اجتماعی، فرهنگی و رسانه" هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها(گزارش ملی))
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 75 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
Google Scholar
  • 271 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.