عباس قنبری باغستان

عباس قنبری باغستان،

استادیار
  • تاسیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه یو.پی.ام (UPM) مالزی
  • راه اندازی رشته فوق لیسانس و دکتری زبان فارسی در دانشگاه یو.پی.ام (UPM) مالزی
  • دبیر کارگروه "اجتماعی، فرهنگی و رسانه" هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها(گزارش ملی))
دانشکده علوم اجتماعی
Scopus
  • 82 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷
Google Scholar
  • 303 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه پوترا مالزی ، ارتباطات جمعی

1385 ← 1388

کارشناسی ارشد ، علامه طباطبایی ، علوم ارتباطات اجتماعی

1380 ← 1382

کارشناسی ، شهید بهشتی ، فلسفه

1376 ← 1380

فعالیت های علمی