عباس قنبری باغستان

عباس قنبری باغستان،

استادیار
 • تاسیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه یو.پی.ام (UPM) مالزی
 • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • راه اندازی رشته فوق لیسانس و دکتری زبان فارسی در دانشگاه یو.پی.ام (UPM) مالزی
 • مشاور بین الملل ریاست پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی (ISC)
 • دبیر کارگروه "اجتماعی، فرهنگی و رسانه" هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها(گزارش ملی))
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
 • 70 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
 • 257 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

پروفایل

 • مالزی ، ایجاد دفتر بین المللی دانشگاه تهران در مالزی 1395←1398
 • سفارت ایران در مالزی ، رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در مالزی و کشورهای آسیای شرقی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه پوترا مالزی ، ارتباطات جمعی

1385 ← 1388

کارشناسی ارشد ، علامه طباطبایی ، علوم ارتباطات اجتماعی

1380 ← 1382

کارشناسی ، شهید بهشتی ، فلسفه

1376 ← 1380

فعالیت های علمی