عباس قنبری باغستان

عباس قنبری باغستان،

استادیار
  • تاسیس کرسی زبان فارسی در دانشگاه یو.پی.ام (UPM) مالزی
  • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • راه اندازی رشته فوق لیسانس و دکتری زبان فارسی در دانشگاه یو.پی.ام (UPM) مالزی
  • مشاور بین الملل ریاست پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی (ISC)
  • دبیر کارگروه "اجتماعی، فرهنگی و رسانه" هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها(گزارش ملی))
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 75 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
Google Scholar
  • 271 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.