سعید بازگیر

سعید بازگیر

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 61113793
Scopus
  • 8 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 166 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال