سعید بازگیر

سعید بازگیر

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 61113793
Scopus
  • 8 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 166 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کشاورزی پنجاب ، هواشناسی کشاورزی

1381 ← 1384

M.S ، تهران ، هواشناسی کشاورزی

1377 ← 1380

کارشناسی ، شهید چمران اهواز ، مهندسی کشاورزی-آبیاری

1372 ← 1374

کلمات کلیدی