سعید بازگیر

سعید بازگیر

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 61113793
Scopus
  • 12 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 170 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.