حسین معماریان

حسین معماریان،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن
شماره تماس : 82084230
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 908 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1541 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ولونگونگ، استرالیا ، شکستگی در سنگ

1370 ← 1373

M.S ، دانشگاه واترلو، کانادا ، زمین شناسی مهندسی

1352 ← 1354

کارشناسی ، دانشگاه تهران، ایران ، زمین شناسی

1345 ← 1349

کلمات کلیدی