حسین معماریان

حسین معماریان(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی معدن
اکتشاف معدن
شماره تماس : 82084230
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 1021 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1710 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.