رشاد حسینی

رشاد حسینی،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089799
اتاق : 1-408
Scopus
  • 570 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1231 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

افتخارات