رشاد حسینی

رشاد حسینی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089799
اتاق : 1-408
Scopus
  • 685 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1371 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

نام نوع تلفن آدرس  
آزمایشگاه گروه هوش ماشین و رباتیک (آزمایشگاه پروژه) پژوهشی ازمایشگاه-گروه-هوش-ماشین-و-رباتیک-ازمایشگاه-پروژه-1
آزمایشگاه بینایی و شنوایی محاسباتی پژوهشی ازمایشگاه-بینایی-و-شنوایی-محاسباتی