امید توکلی

امید توکلی،

استادیار
  • نماینده تام الاختیار معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در سازمان انرژی های نو ایران
  • رییس مرکز پژوهشی همبست آب، انرژی و محیط زیست
  • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی
  • عضو شورای پژوهشی و بین الملل دانشکده مهندسی شیمی
  • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی
  • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی شیمی
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 1614 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 2115 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

طرح های کاربردی