رحمت ستوده قره باغ

رحمت ستوده قره باغ

مرتبه علمی : استاد
  • استاد مشاور فرھنگی و علمی دانشجویان- دانشکده مهندسی شیمی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
شماره تماس : 02161112855
اتاق : 344
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 3415 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 4692 ارجاعات
  • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

  • استاد مشاور فرھنگی و علمی دانشجویان- دانشکده مهندسی شیمی 1399←1403
  • مدیر کل پژوهشهای کاربردی 1394←1397
  • قائم مقام معاون پژوهشی 1394←1397
  • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه جذب هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی 1394←1396
  • سرپرست مرکز طراحی و شبیه سازی فرآیند 1382←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پلی تکنیک مونترال ، مهندسی شیمی

1373 ← 1377

M.S ، پلی تکنیک مونترال ، مهندسی شیمی

1371 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1362 ← 1367

کلمات کلیدی