امید توکلی

امید توکلی،

استادیار
 • نماینده تام الاختیار معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در سازمان انرژی های نو ایران
 • رییس مرکز پژوهشی همبست آب، انرژی و محیط زیست
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی
 • عضو شورای پژوهشی و بین الملل دانشکده مهندسی شیمی
 • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی شیمی
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
 • 1614 ارجاعات
 • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 2115 ارجاعات
 • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال