امید توکلی

امید توکلی

مرتبه علمی : استادیار
  • نماینده تام الاختیار معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در سازمان انرژی های نو ایران
  • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی
  • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی شیمی
  • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی
  • عضو شورای پژوهشی و بین الملل دانشکده مهندسی شیمی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 2096 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 2584 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ایالتی اساکا ، مهندسی شیمی

1379 ← 1383

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1371 ← 1375

کلمات کلیدی