نوید مستوفی

نوید مستوفی،

استاد
  • عضو هیئت ممیزه دانشگاه تهران
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 4828 ارجاعات
  • 39 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 6884 ارجاعات
  • 44 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

  • عضو هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1400←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پلی تکنیک مونترال ، مهندسی شیمی

1373 ← 1378

M.S ، تهران ، مهندسی شیمی

1368 ← 1371

کارشناسی ، تهران ، مهندسی شیمی

1363 ← 1368

کلمات کلیدی