نوید مستوفی

نوید مستوفی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 3871 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 5593 ارجاعات
  • 41 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پلی تکنیک مونترال ، مهندسی شیمی

1373 ← 1378

M.S ، تهران ، مهندسی شیمی

1368 ← 1371

کارشناسی ، تهران ، مهندسی شیمی

1363 ← 1368

فعالیت های علمی