جواد پورکریمی

جواد پورکریمی،

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117405
اتاق : 315
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 415 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

طرح های کاربردی