جواد پورکریمی

جواد پورکریمی،

استادیار
 • ، عضویت شورای راهبردی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران
 • ، عضو شورای بررسی کتاب جهاد دانشگاهی
 • ، عضو شورای روابط بین المللی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117405
اتاق : 315
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 6 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
 • 137 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

 • ، عضو شورای روابط بین المللی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 1398←1400
 • ، عضویت شورای راهبردی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران 1397←1399
 • ، عضو شورای بررسی کتاب جهاد دانشگاهی 1397←1399
 • ، عضو کمیته علمی همایش بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار 1394←1394
 • ، هیئت رئیسه همایش سلامت در پرتو قرآن کریم 1393←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم) ، مدیریت آموزشی

1383 ← 1388

M.Sc ، دانشگاه تهران ، تحقیقات آموزشی

1376 ← 1379

کارشناسی ، گیلان ، کشاورزی

1370 ← 1373

فعالیت های علمی