جواد پورکریمی

جواد پورکریمی،

استادیار
 • عضویت شورای راهبردی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران
 • عضو شورای بررسی کتاب جهاد دانشگاهی
 • عضو شورای روابط بین المللی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117405
اتاق : 315
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 8 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
 • 238 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

 • عضو شورای روابط بین المللی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 1398←1400
 • عضویت شورای راهبردی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران 1397←1399
 • عضو شورای بررسی کتاب جهاد دانشگاهی 1397←1399
 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار 1394←1394
 • هیئت رئیسه همایش سلامت در پرتو قرآن کریم 1393←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم) ، مدیریت آموزشی

1383 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، تحقیقات آموزشی

1376 ← 1379

کارشناسی ، گیلان ، کشاورزی

1370 ← 1373

فعالیت های علمی