جواد پورکریمی

جواد پورکریمی،

استادیار
  • عضویت شورای راهبردی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران
  • عضو شورای بررسی کتاب جهاد دانشگاهی
  • عضو شورای روابط بین المللی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117405
اتاق : 315
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 8 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 241 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.