جواد پورکریمی

جواد پورکریمی،

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117405
اتاق : 315
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 402 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.