هدیه ساجدی

هدیه ساجدی،

دانشیار
  • مدیر بخش علوم کامپیوتر
  • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی علوم کامپیوتر ورودی 99
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شماره تماس : 02161112915
Scopus
  • 813 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1485 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال