فاطمه محمدی پناه

فاطمه محمدی پناه،

دانشیار
 • طراحی و تصحیح سوالات آزمون جامع دوره دکتری رشته زیست فناوری میکربی
 • فعالیت در قطب علمی "تبارزایی موجودات زنده"
 • فعالیت در چهارمین نمایشگاه یافته ها و دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی زیست فناوری ورودی 93
 • عضویت در کمیته ارزیابی و نظارت برنامه اجرایی جذب نخبگان ایرانی
 • عضو کارگروه پیگیری همکاری با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه
 • عضو گروه تخصصی علوم پایه سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ورودی 97
 • دوره های متنوع آموزشی مندرج در گواهی پیوست
 • نماینده انجمن علوم و فنون میکروبی ایران در پیگیری قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
زیست شناسی(زیست شناسی)
شماره تماس : 02161113560
Scopus
 • 660 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
 • 984 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

پروفایل

 • نماینده انجمن علوم و فنون میکروبی ایران در پیگیری قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور 1398←…
 • دوره های متنوع آموزشی مندرج در گواهی پیوست 1397←…
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ورودی 97 1397←…
 • عضو گروه تخصصی علوم پایه سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی 1396←…
 • عضو کارگروه پیگیری همکاری با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه 1396←…
 • عضویت در کمیته ارزیابی و نظارت برنامه اجرایی جذب نخبگان ایرانی 1396←…
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی زیست فناوری ورودی 93 1394←…
 • فعالیت در چهارمین نمایشگاه یافته ها و دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 1393←…
 • فعالیت در قطب علمی "تبارزایی موجودات زنده" 1392←…
 • طراحی و تصحیح سوالات آزمون جامع دوره دکتری رشته زیست فناوری میکربی 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، میکروبیولوژی

… ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، میکروبیولوژی

… ←

B.S ، دانشگاه آزاد تهران ، میکروبیولوژی

… ←

فعالیت های علمی