صلاح کوچک زاده

صلاح کوچک زاده،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
آبیاری وآبادانی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 284 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

  • عضو شورای موسسه آب دانشگاه تهران 1394←1397
  • مدیر قطب علمی 1393←1399
  • مدیر گروه مهندسی آبیاری و آبادانی 1390←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه اتاوا ، مهندسی هیدرولیک

1371 ← 1375

کارشناسی ارشد ، تهران ، تاسیسات آبیاری

1365 ← 1367

کارشناسی ، تهران ، مهندسی زراعی

1357 ← 1363

فعالیت های علمی