سایه میرزایی

سایه میرزایی،

استادیار
  • ، اسناد راهنمای کارشناسی علوم مهندسی
  • ، عضویت در هسته پژوهشی یادگیری ماشین و پردازش سیگنال
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : 61112174
اتاق : -
Scopus
  • 38 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 56 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

  • ، عضویت در هسته پژوهشی یادگیری ماشین و پردازش سیگنال 1397←…
  • ، اسناد راهنمای کارشناسی علوم مهندسی 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی