محمد غفاری

محمد غفاری،

استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166534
اتاق : 425
Scopus
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 223 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پایان نامه ها و رساله ها