اعضای هیات علمی

محمد غفاری

محمد غفاری،

استادیار
  • معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری
  • سرپرست معاونت اداری و مالی دانشکدگان فارابی
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166534
اتاق : 425
Google Scholar
  • 171 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

پروفایل

  • سرپرست معاونت اداری و مالی دانشکدگان فارابی 1401←…
  • رییس مرکز آموزش های آزاد پردیس فارابی دانشگاه تهران 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی