محمد غفاری

محمد غفاری،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166534
اتاق : 425
Google Scholar
  • 128 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

پروفایل

  • رییس مرکز آموزش های آزاد پردیس فارابی دانشگاه تهران 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی