محمد غفاری

محمد غفاری،

استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166534
اتاق : 425
Scopus
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 223 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه اصفهان ، مدیریت بازرگانی-بازاریابی

1391 ← 1395

Diplom ، دبیرستان انقلاب اسلامی ، ادبیات و علوم انسانی

1390 ← 1393

M.S ، دانشگاه اصفهان ، مدیریت بازرگانی-بازاریابی

1389 ← 1391

کارشناسی ، دانشگاه ارومیه ، مدیریت بازرگانی

1385 ← 1389

کلمات کلیدی