فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی،

استادیار
  • عضو اتاق فکر آموزش هدفمند-وزارت عتف
  • عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای دولتی و وابسته به دستگاههای اجرایی
  • عضو شورای سیاست گذاری یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
  • عضوشورای سیاستگذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه تهران
  • رئیس مرکز ارزیابی کیفیت و تحول آموزشی دانشگاه تهران
  • عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117435
Scopus
  • 78 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 779 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.