فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی،

استادیار
  • عضو شورای روابط بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
  • عضو کمیته کیفیت دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
  • مشاور در امور بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
  • دبیر کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی
  • عضو کمیته آموزش های الکترونیکی دانشگاه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117435
اتاق : -
Scopus
  • 49 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 435 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.