فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای دولتی و وابسته به دستگاههای اجرایی
  • عضو شورای سیاست گذاری آموزش ترکیبی دانشگاه تهران
  • عضوشورای سیاستگذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه تهران
  • رییس مرکز ارزیابی کیفیت و تحول آموزشی دانشگاه تهران
  • عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117435
Scopus
  • 95 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 810 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.