فرامرز دولتی ارده جانی

فرامرز دولتی ارده جانی،

استاد
  • دبیر علمی کنفرانس بین المللی (Editor, International Conference on Water Resources, ICWR 2009)
  • سردبیر مجله بین المللی (International Journal of Mining and Geo-Engineering )، علمی-پژوهشی
  • سرپرست گرایش محیط زیست معدنی، دانشکده معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
  • سرپرست آزمایشگاه محیط زیست معدنی، دانشکده معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
  • مدیر تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
محیط زیست معدنی
شماره تماس : 82084249
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 1242 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 2143 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

پایان نامه ها و رساله ها