فرامرز دولتی ارده جانی

فرامرز دولتی ارده جانی،

استاد
  • دبیر علمی کنفرانس بین المللی (Editor, International Conference on Water Resources, ICWR 2009)
  • سردبیر مجله بین المللی (International Journal of Mining and Geo-Engineering )، علمی-پژوهشی
  • سرپرست آزمایشگاه محیط زیست معدنی، دانشکده معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
  • سرپرست گرایش محیط زیست معدنی، دانشکده معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
  • مدیر تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
محیط زیست معدنی
شماره تماس : 82084249
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 1242 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 2146 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئوشیمی زیست محیطی 8105398 3 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1399/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
فرآوری مواد معدنی و محیط زیست 8105279 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
بازسازی معادن 8105396 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کارآموزی 2 8105394 0 21 نامشخص نامشخص 3983
هیدروژئولوژی 8105418 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (08:30 - 12:30) ترم دوم 1398
فرآیندهای تبدیل و انتقال جرم و مدل سازی 8105395 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
فرآوری مواد معدنی و محیط زیست 8105279 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بازسازی معادن 8105396 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/14 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
آب های زیرزمینی 8105001 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
هیدروژئولوژی 8105418 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فرآیندهای تبدیل و انتقال جرم و مدل سازی 8105395 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فرآوری مواد معدنی و محیط زیست 8105279 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
ایمنی، بهداشت و محیط زیست 8105244 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
هیدروژئولوژی پیشرفته 8105231 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
ژئوشیمی زیست محیطی 8105398 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
ایمنی، بهداشت و محیط زیست 8105244 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 17 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 05 نامشخص نامشخص 3963
آب های زیرزمینی 8105001 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
هیدروژئولوژی 8105418 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3