سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی

سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی،

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی معدن
فرآوری مواد معدنی
شماره تماس : 82084238
اتاق : 1st floor
Scopus
  • 1509 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1921 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، مهندسی معدن

… ←

Ph.D ، لیدز ، مهندسی معدن - فراوری مواد معدنی

… ←

کلمات کلیدی