فرخنده جبل عاملی

فرخنده جبل عاملی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118137
Scopus
  • 44 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۸

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.